همايش بین المللی مدیریت ،اقتصاد و توسعه
پنجمین همايش بین المللی مدیریت ،اقتصاد و توسعه  برگزار می گردد با فراخوان ملي قصد دارد تا گردهمايي بزرگ علمي را براي دانشمندان، صاحبنظران و انديشمندان علوم مديريت واقتصاد رقم بزند. با تبادل نتايج آخرين پژوهش هاي صورت گرفته و اطلاع رساني نتايج کاربردي آنها سهمي در…

پوستر همایش

دی ماه1234

حامیان کنفرانس

حامیان رسانه ای

civilica

اخبار همایش